New Training Period

7th February 2024


The rainy training period in Sogenji has started.

Here is the new Kotai list with the new positions.

Sogen-ji :

Jikijitsu : Roshi

Joko : Sebastian koji, Sodo Zenji, Choko Zenni, Fujaku Zenji, Bunshu Zenji, Sokun Zenni, Doho Koji

Jisharyo : Ekei Zenji, Zenjo Koji (SonJong)

Zendokan : Daichi Zenni

Densu : Sodo Zenji, Choko Zenni, Shogan Zenji, Sokyu Koji

Fuzui : Bunshu Zenji, Sumin Daishi

Tenzo : Sebastian Koji, Genki Koji

Enzu : Domyo Koji

Zomuryo : Fujaku Zenji

Guest house : Sokun Zenni, Karoline Daishi

8 corners building : Doho Koji

Bokuuan : Sokun Zenni

Fusu kaikei : Roshi

Shikaryo : Roshi

International places :

Hokuozan Sogen-ji : ShoE Roshi

Tahomasan Sogen-ji: Daichi Osho, Sozui Osho

Indozan Sogen-ji : Bodhidharuma Osho

HVZC: Sozui Osho

Denmark zendo: Daiko Koji


Opening poem for the rainy season training period

The beginning of the summer training of 90 days

Digging in over and over – just as it is

Each and every one needs to become awakened

true mind moments serenely arise